Esej

Poniżej moja praca napisana na piątym roku studiów na zaliczenie z etyki.

 

Relatywizm moralny – potwierdzenie kryzysu moralności indywidualnej czy nieuniknione następstwo rozwoju cywilizacyjnego polskiego społeczeństwa w XXI w.

 

Pisząc o relatywizmie moralnym należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest moralność. Najprostsza i najbardziej ogólna definicja mówi, że jest to zbiór zasad określających co jest dobre a co złe. W ramach podejścia do niego wykształciły się dwa przeciwstawne nurty. Absolutyzm moralny zakładający istnienie jednego uniwersalnego systemu zasad oraz relatywizm, który głosi, że istnieje wiele różnych systemów. Zwolennicy obydwu prądów toczą zaciekłe spory o to kto ma racje jednak jak zwykle w tego rodzaju dyskusjach bywa nie ma na to obiektywnej odpowiedzi.

 

Czytaj dalej